Doelgroep

Welke kinderen helpt Rianne Teaching

Als remedial teacher help ik kinderen met allerlei problemen: Dit kunnen bijvoorbeeld leerproblemen zijn van zowel kinderen op de basisschool, als op het voortgezet onderwijs of een MBO-student.

Rianne Teaching helpt kinderen/studenten op de volgende gebieden:

  • Lezen, spelling, begrijpend lezen, taalvaardigheden, dyslexie, schrijven
  • Rekenen en wiskunde
  • Nederlands als tweede taal (NT2)
  • Motorische ontwikkeling
  • Ontwikkeling zelfvertrouwen
  • Aardrijkskunde, geschiedenis, topografie
  • Huiswerkplanning en huiswerkuitvoering
  • Trainingen voor de CITO-toets (groep 8) of de Entree- toets (groep 7)
  • Extra hulp bij het leren voor het examen op de middelbare school
  • Hulp bij de rekentoets voor MBO leerlingen behoort ook tot de mogelijkheden

We kijken waar het probleem bij het kind zit en zoeken dan naar oefenmateriaal dat past bij de problemen die het kind/student heeft. Naast de verschillende methodes om vaardigheden te vergroten, bieden we kind materiaal aan om te oefenen. Dat kunnen bijvoorbeeld boeken of spelletjes zijn. We kunnen ook eventueel gebruik maken van de computer waar kinderen graag mee werken.

Het is van belang dat het kind rustig kan werken, zodat het zich kan concentreren. Rianne teaching zorgt voor een rustige omgeving tijdens het leren.

Al veel tevreden kids en ouders!

Voortgang en contact met ouders en school   

                                             
Rianne Teaching biedt begeleiding en contact op maat. Bij de start van de begeleiding bespreken we met de leerling en de ouder(s) welke begeleiding passend is. Ook vragen we de leerkracht, mentor of vakdocent op school om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van het contact met ouders of andere begeleiders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Neem gerust contact op met mij voor meer informatie