Doelgroep

Huiswerkbegeleiding  voor leerlingen van het middelbaar onderwijs

Als remedial teacher help ik kinderen met allerlei problemen: Dit kunnen bijv. leerproblemen zijn van zowel kinderen op de basisschool, als van het voortgezet onderwijs of een MBO-student.

Rianne Teaching begeleid kinderen/studenten op de volgende gebieden:

  • Lezen, spelling, begrijpend lezen, taalvaardigheden, dyslexie, schrijven
  • Rekenen en wiskunde
  • Nederlands als tweede taal
  • Motorische ontwikkeling
  • Ontwikkeling zelfvertrouwen
  • Aardrijkskunde, geschiedenis, topografie
  • Huiswerkplanning en huiswerkuitvoering
  • Trainingen voor de CITO-toets (groep 8) of de Entree- toets (groep 7)
  • Extra hulp bij het leren voor het examen op de middelbare school
  • Hulp bij de landelijk verplichtte rekentoets voor MBO leerlingen behoort ook tot de mogelijkheden

We kijken waar het probleem bij het kind zit en zoeken dan naar oefenmateriaal dat past bij de problemen die het kind/student heeft. Heeft een kind/student bijvoorbeeld problemen met het spellen van woorden of is het een radende lezer en moet nauwkeurig leren lezen. Naast de verschillende methodes om vaardigheden te vergroten, bieden we kind materiaal aan om te oefenen. Dat kunnen bijvoorbeeld boeken of spelletjes zijn. We kunnen ook eventueel gebruik maken van de computer waar kinderen graag mee werken.

Het is van belang dat het kind rustig kan werken, zodat het zich kan concentreren. Rianne teaching zorgt voor een rustige omgeving tijdens het leren.

 

Al veel tevreden kids en ouders!

Zelfstudie en individuele begeleiding in een positieve sfeer    

                                             

Bij Rianne Teaching kunnen leerlingen geconcentreerd en in stilte werken aan het huiswerk, studievaardigheden en aan zwakke vakken. De docent zorgt voor een positieve sfeer en geven feedback, dit vergroot het zelfvertrouwen en motiveert enorm!


In de huiswerkbegeleiding maken we elke dag met de leerling een planning, waarna hij of zij zelfstandig aan het werk gaat. De begeleider staat klaar om te helpen, te overhoren en de opdrachten door te nemen. Is er tijd over, dan is er ruimte voor het werken aan hiaten in de kennis en het maken van extra oefeningen. Daarnaast leren wij onze leerlingen belangrijke studievaardigheden, zoals plannen, samenvatten, het leren voor een toets en geconcentreerd werken. Aan het einde van dag bekijken we met elke leerling of alles af en geleerd is.

Voortgang en contact met ouders en school   

                                             
Rianne Teaching biedt begeleiding en contact op maat. Bij de start van de huiswerkbegeleiding bespreken we in het intakegesprek met de leerling en de ouder(s) welke begeleiding passend is. Ook vragen we de mentor of vakdocent op school om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van het contact met ouders of andere begeleiders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Rianne

Neem gerust eens contact met mij op