Over mij

Even voorstellen, ik ben Rianne van der Werf

Ik ben Rianne van der Werf. Ik ben gediplomeerd remedial teacher en basisschoolleerkracht. Ik heb als remedial teacher een eigen praktijk in Veldhoven aan de Sint Jorisstraat 15. Tijdens mijn studie en daarna heb ik op diverse basisscholen de kennis in de praktijk gebracht en omgezet in onmisbare praktijkervaring.  Ik heb gewerkt op Mbo-colleges, waar ik studenten heb geholpen met de rekentoetsen die verplicht gaat worden. Al met al van alle markten thuis dus.

Afgeronde studies van Rianne

  • Opleiding tot Remedial Teacher Fontys OSO Special Educational Needs
  • Leerkracht basisonderwijs. Fontys PABO te Eindhoven.
  • Opleiding onderwijsassistente ROC ter AA college te Helmond
  • Basiscursus rekendidactiek voor MBO-docenten, van Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • EHBO voor kinderen via EHBO voor Iedereen

Al veel tevreden kids en ouders!

Voortgang en contact met ouders en school   

                                             
Rianne Teaching biedt begeleiding en contact op maat. Bij de start van de huiswerkbegeleiding bespreken we in het intakegesprek met de leerling en de ouder(s) welke begeleiding passend is. Ook vragen we de mentor of vakdocent op school om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van het contact met ouders of andere begeleiders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Neem gerust eens contact met mij op