Training voor Entree- en Cito-toets

Goed voorbereid zijn op cito-toets en entree-toets

Ook dit jaar worden er in groep 7 en 8 de belangrijk entree-toets en Cito-toets afgenomen. Het resultaat van die toetsen geven een indicatie van het type onderwijs dat uw zoon/dochter zal kunnen gaan volgen. Hoewel het advies van de basisschool het belangrijkst zou moeten zijn, blijkt in de praktijk dat veel middelbare scholen deze scores als een soort selectiemiddel hanteren.

Entree-toets training en Cito-training bij Rianne Teaching is meer dan alleen toetsen trainen. Het gaat bij ons in de eerste plaats om het vergroten van de basisvaardigheden die onder andere het zelfvertrouwen vergroten.

Tijdens de trainingen komen alle onderdelen van die getoetst zullen worden aan de orde.  Het gaat in de eerste plaats om het vergroten van de basisvaardigheden. Onduidelijkheden in de basisstof worden tijdens de training uitgelegd. Dus naast een goede voorbereiding op de toets vormt de training dan tevens een opfriscursus van de basisstof.

Ook besteden wij veel aandacht aan “begrijpend lezen”. Zo krijgen de leerlingen verschillende leestechnieken aangeboden en moeten zij zich steeds afvragen: “Wat lees ik nu en wat moet ik weten?”

Bovendien wordt aandacht besteed aan eventuele faalangst bij de leerlingen d.m.v. speciale oefeningen. Het werken met bestaande opgaven maakt leerlingen vertrouwd met de wijze van vraagstelling bij de toets, waardoor de vorm van de toets geen onnodige extra belemmering meer hoeft te betekenen.

Goede voorbereiding, maar geen garantie.

De training is er vooral op gericht te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert. Tevens geeft de training inzicht in de zwakke plekken van de lesstof op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en grammatica, waar we dan op tijd bij zijn en er eventueel nog iets aan kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Teaching door het contactformulier in te vullen.

Goede voorbereiding, maar geen garantie

De training is er vooral op gericht te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert. Tevens geeft de training inzicht in de zwakke plekken van de lesstof op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en grammatica, waar we dan op tijd bij zijn en er eventueel nog iets aan kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Teaching door het contactformulier in te vullen.