Missie en Visie

Elk kind heeft talent

Rianne Teaching wil het maximale leerrendement uit elke leerling naar boven halen. Dat doen wij door vertrouwen te geven en hem/haar te betrekken bij het persoonlijk leerproces. Rianne Teaching heeft de ambitie om elke leerling meer zelfvertrouwen te geven in het eigen kunnen met als uiteindelijk doel beter leerresultaten te behalen en meer plezier in het leren te hebben.

 

Rianne Teaching staat voor:

 • Samen met de leerlingen kijken naar zijn of haar leerproces
 • Leerlingen vertrouwen geven waardoor zelfvertrouwen kan groeien
 • Elke leerling heeft talent
 • Toegankelijkheid voor iedereen
 • Persoonlijke aandacht voor elk kind is het allerbelangrijkste
 • Het maximale leerrendement uit elke leerling naar boven halen
 • Het behalen van betere leerresultaten
 • We werken vanuit een passie voor onderwijs
 • We streven er bewust naar om begeleiding voor iedereen mogelijk te maken
 • We streven constant naar kwaliteit
 • Leren is fun en daar hoort een grapje op zijn tijd ook bij
 • We zijn een lerende praktijk. We moedigen iedereen aan om bij te dragen aan Rianne Teaching

 

Haal er uit wat er in zit

U als ouder vind het fijn als de ontwikkeling van uw kind zorgeloos verloopt. Soms merkt u als ouder dat uw kind niet meer met plezier naar school gaat, dat het mogelijk bang is voor een toets die komt, of thuis niet meer wil leren. Vanuit de visie dat elke leerling talent heeft en soms een steuntje in de rug kan gebruiken, biedt Rianne Teaching begeleiding. We willen daarbij de leerlingen zoveel mogelijk zelf betrekken bij zijn of haar leerproces. Met uw kind willen we groeien en gaan we daar aan werken.

Al veel tevreden kids en ouders!

Samen het beste voor uw kind

Door de recente bezuinigingen in het onderwijs zal steeds meer hulp aan kinderen geregeld worden door u zelf. Zij willen het beste voor hun kind en een goede toekomst is erg belangrijk. De fundamenten voor uw kind worden nu gelegd en daar wil Rianne Teaching graag een wezenlijke bijdrage in bieden. We spannen ons daarom ook in om met scholen samen te werken en onze kosten zo laag mogelijk te houden.

 

Maatwerk

Alle leerlingen leren op verschillende manier. Door in gesprek te gaan met de leerling en school en goed te observeren tijdens de begeleiding ziet Rianne Teaching wat een leerling nodig heeft en wordt de begeleiding daar meteen op aangepast.

 

Begeleiding

Alle begeleiding wordt ingezet op basis van een afgesproken plan van aanpak dat periodiek wordt bijgesteld in overleg met ouders. De begeleiding van Rianne Teaching sluit altijd aan bij de onderwijskundige insteek van de school. Regelmatige terugkoppeling naar ouders vinden wij erg belangrijk

Voortgang en contact met ouders en school   

                                             
Rianne Teaching biedt begeleiding en contact op maat. Bij de start van de huiswerkbegeleiding bespreken we in het intakegesprek met de leerling en de ouder(s) welke begeleiding passend is. Ook vragen we de mentor of vakdocent op school om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van het contact met ouders of andere begeleiders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Neem gerust eens contact met mij op