Mijn kind maakt huiswerk

Read More

Hulp bij het rekenen

Read More

Hulp bij Nederlandse taal en spelling

Read More

Zelfstandigheid binnen het onderwijs

Read More

If dutch is not your native language

Read More

Remedial Teaching

RT bij Rianne Teaching in het kort

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)
MEER INFO

Huiswerkbegeleiding

Elke leerling heeft talent. Talent om te leren, om zichzelf te ontwikkelen en talent om verder te komen. Rianne Teaching geeft begeleiding op maat en persoonlijke aandacht in het behalen van de leerdoelen in het eigen plan van aanpak.

MEER INFO

Entree- en Cito-toets training

Ook dit jaar worden er in groep 7 en 8 de belangrijk entree-toets en Cito-toets afgenomen. Het resultaat van die toetsen geven een indicatie van het type onderwijs dat uw zoon/dochter zal kunnen gaan volgen. Hoewel het advies van de basisschool het belangrijkst zou moeten zijn, blijkt in de praktijk dat veel middelbare scholen deze scores als een soort selectiemiddel hanteren.

MEER INFO

Al vele tevreden kids en ouders

Rianne Teaching geeft remedial teaching en huiswerkbegeleiding in de omgeving van Eindhoven en Veldhoven. Als ouders vind je het fijn als de ontwikkeling van je kind zorgeloos verloopt. Maar jammer genoeg is dit niet altijd het geval. Als je kind in zijn ontwikkeling wat achter loopt op zijn leeftijdgenootjes merk je als ouder soms dat het kind niet meer met plezier naar school gaat, dat het mogelijk bang is voor een toets die komt, of thuis niet meer wil leren. Dan zou remedial teaching uitkomst kunnen bieden.

MEER INFO

Neem gerust contact op met mij!

Uw naam (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht