Remedial Teaching

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen.

Een professioneel remedial teacher (RT-er) zoals bij Rianne Teaching geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (special educational needs).

RT bij Rianne Teaching in het kort

  • individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
  • handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
  • doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
  • aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
  • ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
  • informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

Op de website vindt u meer informatie wat Rianne Teaching voor uw kind kan betekenen.

Al veel tevreden kids en ouders!

Voortgang en contact met ouders en school   

                                             
Rianne Teaching biedt begeleiding en contact op maat. Bij de start van de huiswerkbegeleiding bespreken we in het intakegesprek met de leerling en de ouder(s) welke begeleiding passend is. Ook vragen we de mentor of vakdocent op school om informatie. Aan de hand van deze gesprekken bepalen we samen de leerdoelen en de frequentie van het contact met ouders of andere begeleiders en maken we een persoonlijk plan van aanpak.

Neem gerust eens contact met mij op